Samsung phát triển thiết bị phát hiện nguy cơ tai biến mạch máu não

Samsung đã bắt đầu xâm nhập thị trường chăm sóc sức khỏe bằng việc nghiên cứu và phát triển thiết bị đeo giúp cảnh báo sớm cho người đeo nguy cơ tai biến…

Read more »